top of page
Dyskusja grupowa

 KONKURS DLA STUDENTÓW 

Transformacja cyrkularna gospodarki
Opracowanie strategii symbiozy przemysłowej.

Informacje ogólne o konkursie

 

Podmiot realizujący: Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

Czas trwania zadania: 01.06.2024 - 22.10.2024

Finał konkursu: 22.10.2024

Grupa docelowa: studenci studiów licencjackich i magisterskich ze wszystkich uczelni na terenie Polski.

Przebieg konkursu:
 

Etap 1. REJESTRACJA
Termin: 1 czerwca - 30 lipca 2024
Interdyscyplinarne zespoły lub osoby indywidualne rejestrują się do wzięcia udziału w konkursie.

 

Etap 2. TWORZENIE ZESPOŁÓW

Termin: 1 sierpnia - 20 sierpnia 2024

Osoby zgłoszone indywidualnie będą dobrane w interdyscyplinarne zespoły międzyuczelniane.


Etap 3. EDUKACJA
Termin: 1 – 15 września 2024
Zespoły otrzymują dostęp do jednego wykładu online czołowego menedżera ds. GOZ zajmującego się obiegiem zamkniętym, prezentującego najnowsze wyzwania praktyczne i naukowa oraz do jednego warsztatu online o cyrkularnych modelach biznesowych i symbiozie przemysłowej na przykładzie praktycznych przykładów.


Etap 4. ZADANIE KONKURSOWE 
Termin: 1 września – 11 października 2024
W tym etapie zespoły projektowe realizują zadanie konkursowe, które polega na rozwinięciu i opisaniu strategii cyrkularnej symbiozy przemysłowej przedstawionej w pierwszym etapie konkursu. Strategia musi obejmować aktualną analizę rynku, wyznaczenie wąskich gardeł, szans i możliwości w wybranych sektorach gospodarki, zaproponowanie realizacji symbiozy przemysłowej, opracowanie wyzwań legislacyjnych, stworzenie planu wdrożenia oraz zaplanowanie działań marketingowych. Zadanie ma zostać zrealizowane w postaci prezentacji, którą cały zespół projektowy przedstawi przed Jury podczas Finału Konkursu.


Etap 5. FINAŁ KONKURSU
Termin: 22.10.2024
22 października zorganizowany zostanie finał konkursu oraz konferencja dla studentów z udziałem zaproszonych zagranicznych gości, biorących udział w Circular Week m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Holland Circular Hotspot.

Na finał zaproszonych zostanie 10 zespołów, których prace wygrały w selekcji Jury. Finał rozpocznie się od wykładów wprowadzających ekspertów ds. GOZ. Następnie każdy zespół będzie prezentował swoje zadanie konkursowe przed Jury i widownią.
Jury, złożone z przedstawicieli współpracujących uczelni, wyłoni finalistów.

książki

NAGRODY

Finaliści otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:

 

Nagroda główna: 5 000 zł

II miejsce: 3 000 zł

III miejsce: 2 000 zł


Finałowy projekt będzie miał również możliwość zaprezentowania się na scenie głównej podczas najważniejszej konferencji Circular Week 2024 - European Sustainability Congress, która odbędzie się następnego dnia (23.10.2024).


Wydarzenie będzie transmitowane online i możliwe do oglądania w czasie rzeczywistym na każdej ze współpracujących uczelni w jednej z sal/auli.

ZADANIE  KONKURSOWE

CEL ZADANIA KONKURSOWEGO: Przedstawienie strategii symbiozy przemysłowej dla wybranych branż w Polsce wraz z uzasadnieniem

OPIS ZAGADNIENIA:

Sektor przemysłowy na całym świecie przechodzi istotne zmiany. Firmy przyjmują bardziej wydajne technologie, poszukują surowców o niskim wpływie na środowisko oraz dostosowują się do rynków i regulacji coraz bardziej doceniających wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Transformacje te odbywają się w kontekście globalnych wyzwań, takich jak potrójny kryzys planetarny obejmujący zmiany klimatyczne, utratę bioróżnorodności i zanieczyszczenie środowiska.

Pomimo tych działań, postępy w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości są nadal niewystarczające, zachodząc zbyt wolno i na zbyt małą skalę. Jednym z możliwych rozwiązań jest demonstracja korzyści wynikających ze współpracy na rzecz efektywnego wykorzystywania zasobów. Symbioza przemysłowa, jako podejście do działalności komercyjnej polegające na wykorzystaniu, odzyskiwaniu i przekierowywaniu zasobów do ponownego użycia, może stanowić istotne rozwiązanie. Dłuższe utrzymanie zasobów w produktywnym użytkowaniu gospodarczym tworzy możliwości biznesowe, redukuje zapotrzebowanie na zasoby naturalne i wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Działania te zaczynają się od prostych, ale dobrze przeanalizowanych pomysłów. Właśnie temu służy nasz konkurs dla studentów, do którego serdecznie zapraszamy. W pierwszym etapie prosimy o przygotowanie opisu innowacyjnej symbiozy przemysłowej między dwoma lub większą liczbą przedsiębiorstw, która mogłaby być realizowana na terenie Polski.

FORMAT ZADANIA:

Zadanie główne polega na opracowaniu prezentacji rozwiązania zgodnie z następującym konspektem:

 1. Wstęp

  1. Opis problemu

  2. Ogólny kontekst

  3. Analiza aktualnej sytuacji rynkowej

 2. Nasze podejście

  1. Podmioty biorące udział w symbiozie

  2. Sposób współpracy w ramach symbiozy

 3. Rezultaty

  1. Efekty ekonomiczne

  2. Efekty środowiskowe

  3. Efekty społeczne

 4. Możliwości wdrożenia

  1. Propozycja sposobu lub planu realizacji

  2. Schemat przepływów zasobów

  3. Schemat przepływów finansowych

  4. Zaplanowanie działań marketingowych

 5. Bariery i szanse

  1. Wyznaczenie wąskich gardeł w realizacji

  2. Technologie sprzyjające realizacji

  3. Ewentualne wyzwania legislacyjne

 6. Podsumowanie i kolejne możliwe kroki

ORGANIZATOR

INNOWO - logo_transparent.png

PARTNERZY

image (2).png
ksiega-znaku-SGH-logo-pelna-nazwa-uczelni-przezroczyste-pole-png.png
UW.png
Łazarski.png
NL logo.png
ALK.png
logotyp_politechnika_lodzka.png
politechnika_sl_logo_poziom_pl_rgb.png
centrum-4cast_logo_horizontal_bw.png
image (1).png
bottom of page